Jerk Chicken

Jerk Chicken

179,000₫

Jerk Chicken, Bacon, Avocado, Gorgonzola, Sundried Tomato Pesto, Tomato Salsa

Jerk Chicken, Bacon, Avocado, Gorgonzola, Sundried Tomato Pesto, Tomato Salsa